Amicale Polonaise Dourges
2022, Stulecie przybycia Polakow do Dourges
Amicale Polonaise Dourges
Membres de l'Amicale Polonaise
Amicale Polonaise Dourges
2 maja : Dzien Polskiej Flagi
Agenda

Messe "Koledy po goralsku"

14/01/2024
Messe Koledy po goralsku

DOURGES

Dimanche 14 janvier 2024 à 10h15, église St Stanislas

La messe "Koledy po goralsku" animée par Gorale Dourges

Zapraszamy !